ชี้พิกัด ทุเรียนราคาถูกมาก ใครอยู่ใกล้ ตามไปอุดหนุน

Loading...

เรียกได้ว่าในช่วงนี้ทุเรียนถือเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่คนนิยมกินกันเป็นจำนวนมาก และต้องบอกเลยว่าเป็นผลไม้ที่ราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียว วันนี้จะพาทุกคนไปดูตลาดที่ขายทุเรียนโลละ 30-50 บาทเท่านั้น โดยเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาชี้เป้าพิกัดทุเรียนราคาถูกโดยระบุว่า กิโลกรัมละ 30-50 บาท

ในช่วงนี้เป็นฤดูกาลทุเรียน หลายๆคนคงจะได้มีโอกาสได้ซื้อมาทานกันแล้ว บางพื้นที่มีราคาที่แตกต่างกันออกไป ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ สจ วัชระ รุ่งโรจน์นาวี ภาคตะวันออก ได้ออกมาโพสต์ชี้พิกัดทุเรียนราคาถูก กิโลกรัมละ 30-50 บาท

โดยจากโพสต์นั้นได้ระบุว่า ‘มาเด้อพี่น้อง โละ30-50 บาท ที่นี่มีขายคับ’ โดยจากโพสต์นี้ก็มีชาวเน็ตหลายท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย สำหรับใครที่อยู่ใกล้ตลาดนั้นก็สามารถไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะ ราคาถูกมากๆ

สำหรับพิกัดนั้นก็อยู่ ตลาดจังหวัด สระแก้ว โดยมีการยืนยันอีกว่าตลาดดังกล่าวนั้นยังไม่ปิด ยังมีคนไทยซื้อขายกันปกติ

เรียกได้ว่าในช่วงนี้ทุเรียนถือเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่คนนิยมกินกันเป็นจำนวนมาก และต้องบอกเลยว่าเป็นผลไม้ที่ราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียว วันนี้จะพาทุกคนไปดูตลาดที่ขายทุเรียนโลละ 30-50 บาทเท่านั้น โดยเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาชี้เป้าพิกัดทุเรียนราคาถูกโดยระบุว่า กิโลกรัมละ 30-50 บาท

ในช่วงนี้เป็นฤดูกาลทุเรียน หลายๆคนคงจะได้มีโอกาสได้ซื้อมาทานกันแล้ว บางพื้นที่มีราคาที่แตกต่างกันออกไป ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ สจ วัชระ รุ่งโรจน์นาวี ภาคตะวันออก ได้ออกมาโพสต์ชี้พิกัดทุเรียนราคาถูก กิโลกรัมละ 30-50 บาท

โดยจากโพสต์นั้นได้ระบุว่า ‘มาเด้อพี่น้อง โละ30-50 บาท ที่นี่มีขายคับ’ โดยจากโพสต์นี้ก็มีชาวเน็ตหลายท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย สำหรับใครที่อยู่ใกล้ตลาดนั้นก็สามารถไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะ ราคาถูกมากๆ

สำหรับพิกัดนั้นก็อยู่ ตลาดจังหวัด สระแก้ว โดยมีการยืนยันอีกว่าตลาดดังกล่าวนั้นยังไม่ปิด ยังมีคนไทยซื้อขายกันปกติ

ซึ่งก่อนหน้านี้ นางสาวมนัญญากล่าวว่า โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตร จัดตั้งมาเพื่อรองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อให้การระบายผลผลิตออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

เรียกได้ว่าในช่วงนี้ทุเรียนถือเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่คนนิยมกินกันเป็นจำนวนมาก และต้องบอกเลยว่าเป็นผลไม้ที่ราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียว วันนี้จะพาทุกคนไปดูตลาดที่ขายทุเรียนโลละ 30-50 บาทเท่านั้น โดยเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาชี้เป้าพิกัดทุเรียนราคาถูกโดยระบุว่า กิโลกรัมละ 30-50 บาท

เรียกได้ว่าในช่วงนี้ทุเรียนถือเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่คนนิยมกินกันเป็นจำนวนมาก และต้องบอกเลยว่าเป็นผลไม้ที่ราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียว วันนี้จะพาทุกคนไปดูตลาดที่ขายทุเรียนโลละ 30-50 บาทเท่านั้น โดยเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาชี้เป้าพิกัดทุเรียนราคาถูกโดยระบุว่า กิโลกรัมละ 30-50 บาท

ในช่วงนี้เป็นฤดูกาลทุเรียน หลายๆคนคงจะได้มีโอกาสได้ซื้อมาทานกันแล้ว บางพื้นที่มีราคาที่แตกต่างกันออกไป ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ สจ วัชระ รุ่งโรจน์นาวี ภาคตะวันออก ได้ออกมาโพสต์ชี้พิกัดทุเรียนราคาถูก กิโลกรัมละ 30-50 บาท

โดยจากโพสต์นั้นได้ระบุว่า ‘มาเด้อพี่น้อง โละ30-50 บาท ที่นี่มีขายคับ’ โดยจากโพสต์นี้ก็มีชาวเน็ตหลายท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย สำหรับใครที่อยู่ใกล้ตลาดนั้นก็สามารถไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะ ราคาถูกมากๆ

สำหรับพิกัดนั้นก็อยู่ ตลาดจังหวัด สระแก้ว โดยมีการยืนยันอีกว่าตลาดดังกล่าวนั้นยังไม่ปิด ยังมีคนไทยซื้อขายกันปกติ

ซึ่งก่อนหน้านี้ นางสาวมนัญญากล่าวว่า โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตร จัดตั้งมาเพื่อรองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อให้การระบายผลผลิตออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ป้องกันปัญหาผลไม้กระจุกตัวและล้นตลาด ผ่านเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศถึงผู้บริโภค ในราคาที่เป็นธรรม โดยจะให้สหกรณ์ที่เป็นแหล่งผลิตผลไม้ รวบรวมและกระจายผลผลิต ส่งขายให้กับสหกรณ์ที่มีศูนย์กระจายสินค้า

และสหกรณ์ขนาดใหญ่ทุกอำเภอทั่วประเทศ ช่วงระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2563 เบื้องต้นได้ตั้งเป้าหมายในการกระจายผลไม้ผ่านระบบสหกรณ์ 80,000 ตัน แบ่งเป็นทุเรียน 40,000 ตัน มังคุด 20,000 ตัน และลำไย 20,000 ตัน

นางสาวมนัญญากล่าวว่า ในปี 2563 คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีผลไม้ออกสู่ตลาด รวมปริมาณ 3,072,591 ตัน โดยแบ่งเป็น ทุเรียน ลำไย มังคุด เงาะ ลองกอง และลิ้นจี่ และเมื่อนำผลผลิต 3 ชนิดสำคัญ คือ ทุเรียน ลำไย มังคุดรวมกัน

จะมีปริมาณมากกว่า 84 % ของปริมาณผลไม้รวมทั้งประเทศ ซึ่งหากไม่มีมาตรการรองรับ ผลผลิตที่ไม่สามารถส่งออกได้นั้น จะกระจุกตัวกลับมาสู่ตลาดในประเทศ ส่งผลทำให้ผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำและเกษตรกรจะประสบปัญหาขาดทุน ขณะเดียวกัน ก็มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ 104 แห่ง ใน 31 จังหวัด มีเกษตรกรเป็นสมาชิก 95,321 ราย ปริมาณการรวบรวมผลไม้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา 32,242.53 ตัน มูลค่า 966.173 ล้านบาท และมีการส่งออกผลผลิตทุเรียน มังคุด และลำไย ไปประเทศจีน 12,251.16 ตัน มูลค่า 572.45 ล้านบาท

ขอบคุณ รวมไอจีดารา

Loading...