18 เมษายนนี้ มีเงินเข้าบัตรคนจน 330 บาท

Loading...

ข่าวดีสำหรับท่านที่มีบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ในเดือนเมษายนนี้ จะได้รับเงินช่วงเหลือจากทางรัฐบาลหลายรายการ ใครที่อยากทราบว่ามีรายการไหนบ้าง บัตรคนจนยังไม่มีกำหนดให้เปิดลงทะเบียนใหม่ ดังนั้น ผู้ถือบัตรก็ยังสามารถใช้ได้ตามปกติจนกว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อย่างเป็นทางการ สิทธิที่ท่านจะได้รับในบัตรตอนนี้

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 เมษายน 63

1.เงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน ผู้ที่ได้รับสิทธิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

2.ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาท/เดือน ผู้ที่ได้รับสิทธิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 เมษายน 63 เงินคืนภาษี 5 เปอร์เซ็น ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนได้ เพราะคนที่จะได้นั้นต้องเติมเงินเข้าบัตรและนำไปซื้อของ

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 เมษายน 63

1.เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน ผู้ที่ได้รับสิทธิคือ ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

2.เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน ผู้ที่ได้รับสิทธิคือ ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน

จากนั้น กรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง ในเดือนเมษายนนี้ สำหรับใครที่ถือบัตรคนจนอยู่สามารถเช็กเงินเข้าได้ ตามรายละเอียดที่แจ้งมานี้นะคะ ส่วนสวัสดิการอื่นๆในช่วงนี้ ก็มีทั้งเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า เงินประกันมิเตอร์ไฟ และประปา สามารถยื่นเรื่องลงทะเบียนได้เลย

สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเสียเวลาในการเดินทางไปกดเงินในบัตรก็สามารถโทรเช็คยอดเงินในบัตรได้ที่หมายเลย 02-1092345

Loading...