เงิน ‘เยียวยาเกษตรกร’ ตรวจสถานะ ‘เงินเยียวยา’ โอนแล้ว 4 ล้านราย วันนี้จ่ายอีก

Loading...

“เยียวยาเกษตรกร” ตรวจสอบสถานะ “เงินเยียวยา” โอนแล้วเก็อบ 4 ล้านราย วันนี้ยังโอนต่อเนื่อง เช็คได้ที่ www.moac.go.th ย้ำ 1.28 แสนรายยังไม่แจ้งบัญชี รีบจัดการก่อน 25 กรกฎาคมนี้

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล เช่น เราไม่ทิ้งกัน

จนถึงตอนนี้ ความคืบหน้าของเงินช่วยเหลือเกษตรกรดำเนินการมาถึง เดือนที่ 3 ซึ่งถือเป็นเดือนสุดท้ายของมาตรการแล้ว โดย ธ.ก.ส. เริ่มทำการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ประจำเดือน กรกฎาคม ตั้งแต่ 15 – 22 กรกฎาคม 2563 วันละประมาณ 1 ล้านรายต่อเนื่อง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

รายงานล่าสุดจาก ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ระบุว่า ระบบได้ทำการโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว 3,999,912 ราย รวมเป็นเงินกว่า 1.9 หมื่นล้านบาท โดยวันนี้ (วันที่ 19 กรกฎาคม 2563) ระบบยังคงดำเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ผ่านการคัดกรองอีก 1 ล้านราย ตามที่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาก่อนหน้านี้

ทำให้ภาพรวมของมาตรากรเยียวยาเกษตรกรจนถึงขณะนี้นั้น จากข้อมูลที่ กระทรวงเกษตรฯ ส่งให้ ธ.ก.ส. มีผู้ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 7,474,490 ราย สามารถแยกรายละเอียดการรับเงินเยียวยาได้ ดังนี้

เงินรอบที่ 1 เดือนพฤษภาคม โอนให้เกษตรกรแล้ว 7,461,009 ราย เป็นเงิน 37,305.045 ล้านบาท

เงินรอบที่ 2 เดือนมิถุนายน โอนให้เกษตรกรแล้ว 7,443,417 ราย เป็นเงิน 37,217.085 ล้านบาท

เงินรอบที่ 3 เดือนกรกฎาคม โอนให้เกษตรกรแล้ว 3,999,912 ราย เป็นเงิน 19,999.560 ล้านบาท

รวมผลการโอนเงินเยียวยาทั้งสิ้น 94,521.690 ล้านบาท

ข้อมูลข่าว : bangkokbiznews

Loading...