3 คาถาภาวนาก่อนออกจากบ้าน หลวงพ่อโอภาสี

Loading...

อีกหนึ่งคาถาศักดิ์ของเจ้าอาวาสวัดดัง “หลวงพ่อโอภาสี” นำมาย่อและเรียบเรียงใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการท่องจำของลูกศิษย์และผู้ศรัทธา เชื่อกันว่าสวดเพื่อช่วยป้องกันอันตรายจากสิ่งไม่ไดีต่างๆ และควรสวดก่อนออกจากบ้านเพื่อคุ้มกันภัย เรียกได้ว่าเป็นคาถาครอบจักรวาล ยิ่งสวดยิ่งดี เรามาสวดพร้อมๆกันเลยค่ะ…

บทคาถาเจริญสมาธิภาวนา
อะระหังพุทโธ เมตตาธัมโม สังโฆรักษา นะโมพุทธายะช่วยข้า ดินน้ำลมไฟ

สร้างกายขึ้นมา บิดามารดา ชุบเลี้ยงอินทรีย์ ร่างกาย กายี ปะฐะพีเอาไป

ใช้บูชา เจริญภาวนา ระลึกถึงพระพุทธคุณ และพระคุณของบิดามารดา อันหาที่สุดมิได้ เจริญภาวนาไว้ ทุกลมหายใจ

เข้าออก ให้รู้สภาวะ รู้จักตัวตน ถึงซึ่งอนัตตา

คาถาประจำตัวหลวงพ่อโอภาสี
อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

คาถานี้คือยอดพระภัณฑ์พระไตรปิฎกที่หลวงพ่อโอภาสีนำมาย่อและเรียบเรียงใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการท่องจำของลูกศิษย์และผู้ศรัทธา

– สวดอยู่กับบ้านป้องกันอันตราย

– สวดก่อนออกจากบ้าน คุ้มกันอันตรายตลอดการเดินทางไปต่างถิ่น

– สวดป้องกัน ภยันอันตรายต่าง ๆ จากเทวดา ภูติผีปีศาจ

– หรือเดินทางไปที่เปลี่ยว ให้หยุดภาวนาที่ต้นไม้ใหญ่หรือศาลเจ้า ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นช่วยปกปักษ์รักษาให้ปลอดภัย

– อานุภาพขอคาถา นี้ครอบจักรวาลเลยทีเดียว

ที่มาของคาถาหลวงพ่อโอภาสี
คาถาของท่านนี้แท้จริงแล้วก็คือคาถายอดพระภัณฑ์พระไตรปิฎกที่หลวงพ่อโอภาสีนำมา ย่อและเรียบเรียงใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการท่องจำของลูกศิษย์และผู้ศรัทธานิยม ใช้สวด หากอยู่กับบ้านก็ใช้ป้องกันอันตรายที่จะเข้ามา

– หากใช้สวดก่อนออกจากบ้านก็จะคุ้มกันภัยอันตรายตลอดการเดินทาง

– หากไปต่างถิ่นก็ใช้สวดป้องกันอันตรายต่างๆจากเหล่าภูตผีปีศาจที่อาจเป็นเจ้ากรรมนายเวรขัดขวาง

– เมื่อเดินทางไปที่เปลี่ยว ให้หยุดภาวนาที่ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณศาลเจ้าขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นช่วยปกปักษ์รักษาให้ปล

– คาถาของหลวงพ่อโอภาสีบทนี้ยังให้พุทธคุณในด้านความร่ำรวยเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
– คนทำงาน คนที่ค้าขายสวดทุกครั้งที่เปิดร้านจุดธูปบอกเจ้าที่อธิษฐานให้ขายดีมีกำไร

– เดือดร้อนใจก็สวดอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวร ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วย

– อธิษฐานสิ่งใดเทวดาท่านจะอนุเคราะห์สุดความสามารถ

– เจ้ากรรมนายเวรได้ยินจะยอม อโหสิกรรมให้

– และที่สำคัญอย่าลืมอุทิศบุญไปให้หลวงพ่อโอภาสีด้วยหลังจากการ สร้างบุญทุกครั้ง

– อานุภาพของคาถาหลวงพ่อโอภาสีนี้เชื่อกันว่าให้พุทธคุณกันแบบครอบจักรวาลเลยทีเดียว

– ขอให้ผู้ที่สวดตั้งใจ ให้ทาน รักษาศีลเป็นพื้นฐานอย่างมั่นคงแล้วการสวดมนต์ย่อมได้ผลช่วยเหลือคุ้มครอง และสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน

พุทธคุณ
– ขอขมาพระรัตนตรัย แม่พระธรณี แม่พระคงคา เทวดาเจ้าที่

– ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย

– แม่ชีทศ พร เทวาพิทักษ์ธรรม บอกว่า คาถานี้เหมาะสำหรับคนขี้โกรธ ขี้โมโห เพื่อให้ดับความโกรธได้

– ภาวนาทุกครั้งที่นึกขึ้นมาได้ อย่างน้อยควร 2 ครั้ง คือ เมื่อตื่นนอนตอนเช้า และหลังสวดมนต์ก่อนนอน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

คาถาปราบคุณไสย หลวงพ่อโอภาสี
นิพพานะ สัมปัตโต ระโต โสสัตตะมะโน

สัตตะโมจะโน สะมาเปตีธะ สัตเต โย สะมะทานัง

นิพพานะ สัมปัตโต ระโต โส ปฏิจฐา โหตุ ปาณินัง

– เป็นพระคาถาที่หลวงปู่โอภาสีท่านใช้ในการปราบพวกคุณไสย

– บทแรกเป็นบทถอน

– บทหลังส่งกลับ พวกหมอทำคุณไสย

– ท่านได้ถ่ายทอดให้หลวงอาน้องชายท่าน ปรากฏผลดีมาก

ขออำนสจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยคุ้มครองผู้ที่สวดคาถานี้ ให้ท่านพบเจอแต่ความสุขสงบและมั่งมีเงินทองตลอดไป สาธุ

ขอขอบคุณ : นิตยสารโลกทิพย์

Loading...