เคล็ดบูชา พระสังกัจจายน์ ให้สมปรารถนาตามคำขอ

Loading...

การบูชา พระสังกัจจายน์ ให้สมปรารถนาตามคำขอมาฝากกัน สำหรับใครที่กำลังขัดสนในเรื่องเงินทอง โชคลาภ หรือทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จซักที ถ้าท่านได้ลองบูชาพระสังกัจจายน์อย่างถูกวิธีแล้วนั้นจะช่วยให้ท่านสมหวังดังใจ วิธีการจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลย

“ พระสังกัจจายน์ ” พระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ ปัญญา และเมตตามหานิยม พระมหากัจจายนะ เกิดในตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่งในกรุงอุชเชนี ได้ศึกษาพระเวทตามอย่างตระกูลพราหมณ์ทั้งหลายท่านเป็นศิษย์ของอสิตดาบสแห่งเขาวินธัย (ผู้ทำนายว่าเจ้าชายสิทธิตถะจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือพระพุทธเจ้าในอนาคต) พระมหากัจจายนะพร้อมด้วยมิตรอีก ๗ คนได้อาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมเทศนา และได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในระหว่างฟังธรรมนั้นเองหลังจากนั้นท่านจึงทูลขออุปสมบทต่อพระพุทธเจ้า และได้เผยแผ่ศาสนาพุทธอยู่ในแคว้นอวันตีจนมีผู้เข้ามาเป็นสาวกในพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก

เคล็ดลับวิธีการบูชาพระสังกัจจายน์ ผู้ใดบูชาพระสังกัจจายน์ ย่อมเป็นมหามงคลอุดมด้วย ลาภ ยศ ความเจริญรุ่งเรืองดีนักแล

๑. โชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ พระสังกัจจายน์ได้รับการยกย่องให้เป็นพระผู้อุดมด้วยโภคทรัพย์ และลาภสักการะเสมอด้วยพระสิวลี
๒. สติปัญญา เนื่องเพราะพระสังกัจจายน์ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในทางอธิบายความพุทธภาษิต ท่านเป็นอรหันต์ผู้มีปฎิภาณเฉียบแหลม
๓. ความงามและความมีเสน่ห์ เนื่องจากเพราะก่อนที่ท่านจะอธิษฐานจิตให้รูปร่างเปลี่ยนแปลง พระสังกัจจายน์มีผิวดั่งทองคำและมีรูปงามละม้ายเหมือนพระพุทธเจ้า จนแม้แต่เทพยดา พรหม มนุษย์ทั้งปวงพากันรักใคร่ชื่นชม

วิธีบูชาด้วยธูป ๓ ดอก พร้อมดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอมต่างๆ หรือดอกบัว ไม่ว่าจะบูชาด้วยดอกใดให้ใช้ ๗ ดอก ถวายน้ำสะอาด ๑ แก้ว หมั่นทำทาน และสร้างกรรมดีละเว้นความชั่วทั้งปวง

คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ (ตั้งนะโม ๓ จบ)

กัจจานะจะมหาเถโร พุทโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ พุทธะสุภา สิตัง พุทธะตังสะมะนุปปัตโต พุทธะโชตัง นะมามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหม นะมุตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยัง นะมามิหัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิ จิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ ฯ

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆในการบูชาพระสังกัจจายน์ ทำให้มีเงินทองเข้ามา ช่วยในเรื่องโชคลาภและความเจริญอีกด้วย ลองไปหามาบูชากันดุ

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน บางเรื่องอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

Loading...